23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541


วันพระราชทานเพลิงศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ม.ป.ช., ม.ว.ท., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เวลา 17.46 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ม.ป.ช., ม.ว.ท., ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส


ที่มา : หนังสือพระราชกรณียกิจ ตุลาคม 2540 - กันยายน 2541 (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : สำนักราชเลขาธิการ